DDC 617.645
Tác giả CN Đỗ, Ngọc Anh
Nhan đề Nha sĩ gia đình 5.0 : Cha mẹ chính là nha sĩ đầu tiên và tốt nhất dành cho con / Đỗ Ngọc Anh, Lê Hương
Thông tin xuất bản H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022
Mô tả vật lý 281 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125174
00213
0048EA4749F-8982-4A21-9F2C-FBE8980498E9
005202402261416
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20240226141632|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a617.645|bĐ631 - A596
100 |aĐỗ, Ngọc Anh
245 |aNha sĩ gia đình 5.0 : |bCha mẹ chính là nha sĩ đầu tiên và tốt nhất dành cho con / |cĐỗ Ngọc Anh, Lê Hương
260 |aH. : |bPhụ nữ Việt Nam, |c2022
300 |a281 tr. ; |ccm.
691 |aRăng hàm mặt
691|aY đa khoa
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 2/26/2thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1