DDC 617
Tác giả CN Đoàn, Hồng Phượng
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Khoa Răng Hàm Mặt
Nhan đề Bài giảng Giới thiệu về giá khớp / ThS. Đoàn Hồng Phượng
Thông tin xuất bản Tp.HCM, 2021
Mô tả vật lý 10 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125177
0029
0041A56D4A6-3BDD-4328-9EFA-19523F8CB43B
005202402261638
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|a20240226163808|btanht|y20240226162728|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a617|bD631 - P577
100 |aĐoàn, Hồng Phượng
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng - Khoa Răng Hàm Mặt
245 |aBài giảng Giới thiệu về giá khớp / |cThS. Đoàn Hồng Phượng
260 |aTp.HCM, |c2021
300 |a10 tr. ; |ccm.
691 |aRăng hàm mặt
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tháng 1/12 tan rhm/bia/k19 hk1/02thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1