DDC 617
Tác giả CN Đoàn, Hồng Phượng
Tác giả TT Đại học Quốc tế Hồng Bàng - Khoa Răng Hàm Mặt
Nhan đề Bài giảng Sinh lý nhai / ThS. Đoàn Hồng Phượng
Thông tin xuất bản Tp.HCM, 2021
Mô tả vật lý 13 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125178
0029
0044FF61137-1F62-4B96-9E30-1C12630CEC3D
005202402261634
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20240226163436|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a617|bD631 - P577
100 |aĐoàn, Hồng Phượng
110 |aĐại học Quốc tế Hồng Bàng - Khoa Răng Hàm Mặt
245 |aBài giảng Sinh lý nhai / |cThS. Đoàn Hồng Phượng
260 |aTp.HCM, |c2021
300 |a13 tr. ; |ccm.
691 |aRăng hàm mặt
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tháng 1/12 tan rhm/bia/k19 hk1/03thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1