DDC 615/.7
Tác giả CN Bauer, Larry A.
Nhan đề Applied clinical pharmacokinetics / Larry A. Bauer
Lần xuất bản 3rd edition
Thông tin xuất bản New York : McGraw-Hill Medical, 2014
Mô tả vật lý 868 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Pharmaceutical Preparations
Từ khóa tự do Pharmacokinetics
Địa chỉ HIU 1Kho sách ngoại văn(1): 10201999
000 00000nam#a2200000u##4500
00125181
00215
004306F6753-1D22-455F-98C1-EDAFC41552B7
005202402261811
008220809s2014 vm eng
0091 0
020|a9780071794589|c2487000
039|y20240226181136|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a615/.7|bB344 - L334
100 |aBauer, Larry A.
245 |aApplied clinical pharmacokinetics / |cLarry A. Bauer
250 |a3rd edition
260 |aNew York : |bMcGraw-Hill Medical, |c2014
300 |a868 tr. ; |ccm.
653 |aPharmaceutical Preparations
653 |aPharmacokinetics
691 |aY đa khoa
691|aDược
852|aHIU 1|bKho sách ngoại văn|j(1): 10201999
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 2/26/5thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10201999 Kho sách ngoại văn 615/.7 B344 - L334 Dược 1

Không có liên kết tài liệu số nào