DDC 618.9
Tác giả CN Manicavasagar, Vijaya
Nhan đề Separation anxiety disorder in adults : clinical features, diagnostic dilemmas and treatment guidelines / Vijaya Manicavasagar, Derrick Silove
Thông tin xuất bản London, United Kingdom : Elsevier, Academic Press, 2020
Mô tả vật lý 219 tr. ; cm.
Tác giả(bs) CN Silove, Derrick
Địa chỉ HIU 1Kho sách ngoại văn(1): 10202003
000 00000nam#a2200000u##4500
00125183
00274
0046F6EE340-2B30-4A9E-BFB6-A2F6052F09DE
005202402261836
008240226s2020 vm eng
0091 0
020 |a9780128125540|c3090000
039|y20240226183627|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a618.9|bM278 - V694
100 |aManicavasagar, Vijaya
245 |aSeparation anxiety disorder in adults : |bclinical features, diagnostic dilemmas and treatment guidelines / |cVijaya Manicavasagar, Derrick Silove
260 |aLondon, United Kingdom : |bElsevier, Academic Press, |c2020
300 |a219 tr. ; |ccm.
691 |aTâm lý học
700 |aSilove, Derrick
852|aHIU 1|bKho sách ngoại văn|j(1): 10202003
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 2/26/7thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10202003 Kho sách ngoại văn 618.9 M278 - V694 Tâm lý học 1

Không có liên kết tài liệu số nào