DDC 362.18
Tác giả CN Richmond, Clay L.
Nhan đề Special events medical services / Clay Richmond
Thông tin xuất bản Sudbury, Mass : Jones & Bartlett Learning, 2011
Mô tả vật lý 240 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách ngoại văn(1): 10202006
000 00000nam#a2200000u##4500
00125184
00215
004817A87F4-A985-4ECC-82C4-529EF0743DE1
005202402261851
008240226s2011 vm eng
0091 0
020 |a978144900778|c4235000
039|y20240226185149|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a362.18|bR532 - C619
100 |aRichmond, Clay L.
245 |aSpecial events medical services / |cClay Richmond
260 |aSudbury, Mass : |bJones & Bartlett Learning, |c2011
300 |a240 tr. ; |ccm.
691 |aY đa khoa
691|aGeneral Health
852|aHIU 1|bKho sách ngoại văn|j(1): 10202006
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 2/26/8thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10202006 Kho sách ngoại văn 362.18 R532 - C619 Y đa khoa 1

Không có liên kết tài liệu số nào