DDC 579
Tác giả CN Ford, Michael
Nhan đề Medical microbiology / Michael Ford
Lần xuất bản 3rd edition
Thông tin xuất bản Oxford : Oxford university press, 2019
Mô tả vật lý 538 tr. ; cm.
Địa chỉ HIU 1Kho sách ngoại văn(2): 10202007, 10202080
000 00000nam#a2200000u##4500
00125185
00215
004CB91C9BF-3288-4334-9DDC-500665D1351B
005202402261855
008240226s2019 vm eng
0091 0
020 |a9780198818144|c2774000
039|y20240226185548|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a579|bF699 - M621
100 |aFord, Michael
245 |aMedical microbiology / |cMichael Ford
250 |a3rd edition
260 |aOxford : |bOxford university press, |c2019
300 |a538 tr. ; |ccm.
691 |aY đa khoa
691|aGeneral Health
852|aHIU 1|bKho sách ngoại văn|j(2): 10202007, 10202080
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 2/26/9thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10202007 Kho sách ngoại văn 579 F699 - M621 Y đa khoa 1
2 10202080 Kho sách ngoại văn 579 F699 - M621 Y đa khoa 2

Không có liên kết tài liệu số nào