• Luận Văn Thạc Sĩ
  • 657 Q12 - Q99
    Luận văn thạc sĩ: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại xây dựng Hưng Việt /

DDC 657
Tác giả CN Quách, Mỹ Phương Quỳnh
Nhan đề Luận văn thạc sĩ: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại xây dựng Hưng Việt / Quách Mỹ Phương Quỳnh; PGS.TS Nguyễn Thanh Lâm (HDKH)
Thông tin xuất bản 2024
Mô tả vật lý 120 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Các nhân tố ảnh hưởng
Từ khóa tự do Hưng Việt
Từ khóa tự do Quyết định lựa chọn làm việc
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126056
0024
004465CDFF9-0769-4CDF-9F16-990BD225D428
005202406051628
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|a20240605162856|btanht|y20240605162843|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a657|bQ12 - Q99
100 |aQuách, Mỹ Phương Quỳnh
245 |aLuận văn thạc sĩ: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại xây dựng Hưng Việt / |cQuách Mỹ Phương Quỳnh; PGS.TS Nguyễn Thanh Lâm (HDKH)
260 |c2024
300 |a120 tr. ; |ccm.
653 |aCác nhân tố ảnh hưởng
653 |aHưng Việt
653 |aQuyết định lựa chọn làm việc
691 |aQuản trị kinh doanh
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/luân văn thạc sĩ/tháng 06/bia/15thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d2