DDC 617.690711
Tác giả CN Nguyễn, Thị Bình
Tác giả TT Đại học Y Hà Nội – Bộ môn Mô Phôi học
Nhan đề Thực hành mô học : Sách dùng cho sinh viên / PGS.TS. Nguyễn Thị Bình; và Cộng sự
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2015
Mô tả vật lý 84 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Thực hành mô học
Từ khóa tự do Mô học
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126061
00215
00440DA0237-1A6C-4741-A208-98CC6E32D1FA
005202406071611
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20240607161207|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a617.690711|bN576 - B613
100 |aNguyễn, Thị Bình
110 |aĐại học Y Hà Nội – Bộ môn Mô Phôi học
245 |aThực hành mô học : |bSách dùng cho sinh viên / |cPGS.TS. Nguyễn Thị Bình; và Cộng sự
260 |aHà Nội, |c2015
300 |a84 tr. ; |ccm.
653 |aThực hành mô học
653 |aMô học
691 |aY đa khoa
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/y đa khoa/bia/38thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1