DDC 618.001
Tác giả CN Lâm, Huyền Trân
Tác giả TT Đại học Y dược TPHCM – Bộ môn Tai mũi họng
Nhan đề Tai Mũi Họng : Giáo trình giảng dạy đại học / PGS.TS.BS. Lâm Huyền Trân; TS.BS. Lý Xuân Quang (Đồng Ch.b); và Cộng sự
Thông tin xuất bản Y học, 2021
Mô tả vật lý 169 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Tai Mũi Họng
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Lý, Xuân Quang
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126062
00214
0046268BE67-FC2D-4205-B84A-ED8B9EB1638A
005202406071630
008081223s2021 vm| vie
0091 0
039|y20240607163012|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a618.001|bL213 - T772
100 |aLâm, Huyền Trân
110 |aĐại học Y dược TPHCM – Bộ môn Tai mũi họng
245 |aTai Mũi Họng : |bGiáo trình giảng dạy đại học / |cPGS.TS.BS. Lâm Huyền Trân; TS.BS. Lý Xuân Quang (Đồng Ch.b); và Cộng sự
260 |bY học, |c2021
300 |a169 tr. ; |ccm.
653 |aTai Mũi Họng
653 |aGiáo trình
691 |aY đa khoa
691|aRăng hàm mặt
700 |aLý, Xuân Quang
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/ydk và rhm/bia/01thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1