DDC 618.101
Tác giả CN Huỳnh, Nguyễn Khánh Trang
Tác giả TT Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch – Khoa Y – Bộ môn Sản phụ khoa
Nhan đề Sản phụ khoa bệnh lý / PGS.TS.BS. Huỳnh Nguyễn Khánh Trang; PGS.TS.BS. Hoàng Thị Diễm Tuyết; và Cộng sự
Thông tin xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM, 2024
Mô tả vật lý 363 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Sản phụ khoa
Từ khóa tự do Sản khoa
Tác giả(bs) CN Hoàng, Thị Diễm Tuyết
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126063
00215
0046C8AFF73-E489-4E36-ACF9-9B2DA74474D8
005202406111750
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|y20240611175029|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a618.101|bH987 - T772
100 |aHuỳnh, Nguyễn Khánh Trang
110 |aĐại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch – Khoa Y – Bộ môn Sản phụ khoa
245 |aSản phụ khoa bệnh lý / |cPGS.TS.BS. Huỳnh Nguyễn Khánh Trang; PGS.TS.BS. Hoàng Thị Diễm Tuyết; và Cộng sự
260 |bĐại học Quốc gia TPHCM, |c2024
300 |a363 tr. ; |ccm.
653 |aSản phụ khoa
653 |aSản khoa
691 |aY đa khoa
691|aHộ sinh
691|aĐiều dưỡng
700 |aHoàng, Thị Diễm Tuyết
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/đd-hs-ydk/bia/01thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1