DDC 618.9282
Tác giả CN Lê, Thị Anh Thư
Tác giả TT Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Nhan đề Giáo trình kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện / TS.BS. Lê Thị Anh Thư
Mô tả vật lý 112 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Nhiễm khuẩn
Từ khóa tự do Kiểm soát nhiễm khuẩn
Từ khóa tự do Giáo trình
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126064
00215
00456C31B5A-9E9B-49AB-B5AB-CF8BC89E859B
005202406111802
008081223s0000 vm| vie
0091 0
039|y20240611180305|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a618.9282|bL433 - T532
100 |aLê, Thị Anh Thư
110 |aĐại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
245 |aGiáo trình kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện / |cTS.BS. Lê Thị Anh Thư
300 |a112 tr. ; |ccm.
653 |aNhiễm khuẩn
653 |aKiểm soát nhiễm khuẩn
653 |aGiáo trình
691 |aY đa khoa
691|aRăng hàm mặt
691|aKỹ thuật xét nghiệm y học
691|aHộ sinh
691|aDược
691|aĐiều dưỡng
691|aY học cổ truyền
691|aVật lý trị liệu - phục hồi chức năng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/khối sức khỏe/bia/02thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1