DDC 610.34
Tác giả CN Phạm, Lê Tuấn
Tác giả TT Đại học Y Hà Nội – Bộ môn Y học gia đình
Nhan đề Giáo trình y học gia đình đại cương / PGS.TS. Phạm Lê Tuấn; PGS.TS. Nguyễn Phương Hoa; và Cộng sự
Thông tin xuất bản Y học, 2015
Mô tả vật lý 303 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Y học gia đình
Từ khóa tự do Giáo trình
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Phương Hoa
Tác giả(bs) TT Y đa khoa
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126065
00214
004547C4565-1A6F-4A5A-97D3-0A9A7B70E185
005202406111811
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20240611181159|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a610.34|bP534 - T883
100 |aPhạm, Lê Tuấn
110 |aĐại học Y Hà Nội – Bộ môn Y học gia đình
245 |aGiáo trình y học gia đình đại cương / |cPGS.TS. Phạm Lê Tuấn; PGS.TS. Nguyễn Phương Hoa; và Cộng sự
260 |bY học, |c2015
300 |a303 tr. ; |ccm.
653 |aY học gia đình
653 |aGiáo trình
700 |aNguyễn, Phương Hoa
710 |aY đa khoa
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/y đa khoa/bia/39thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1