DDC 610.002
Tác giả CN Maciocia, Giovanni
Nhan đề The Foundations of Chinese Medicine : A Comprehensive Text / Giovanni Maciocia
Thông tin xuất bản Elsevier, 2015
Mô tả vật lý 1319 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Chinese Medicine
Từ khóa tự do The Foundations
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00126066
00292
0041D682587-0B4A-45CE-84B1-DABF5D534C3D
005202406111821
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20240611182125|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a610.002|bG512 - M152
100 |aMaciocia, Giovanni
245 |aThe Foundations of Chinese Medicine : |bA Comprehensive Text / |cGiovanni Maciocia
260 |bElsevier, |c2015
300 |a1319 tr. ; |ccm.
653 |aChinese Medicine
653 |aThe Foundations
691 |aY học cổ truyền
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/y học cổ truyền/bia/06thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1