• Giáo Trình
  • 650.1 R643
    10 nhà chiến lược kinh doanh lỗi lạc nhất thế giới của mọi thời đại /
DDC 650.1
Tác giả CN Kimberly, Roberts
Nhan đề 10 nhà chiến lược kinh doanh lỗi lạc nhất thế giới của mọi thời đại / Roberts Kimberly; Tri Thức Việt (dịch)
Thông tin xuất bản H. : Thanh niên, 2008
Mô tả vật lý 329 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Giới thiệu chân dung của mười nhà kinh doanh lỗi lạc trên thế giới như: Milton Kotler, Zig Ziglar, Joe Girard... Ca ngợi những chiến lược kinh doanh của họ, đồng thời chia sẽ những lý luận và phương pháp thích hợp của các chiến lược marketing giúp cho những người kinh doanh có thêm nhiều kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh.
Từ khóa tự do Doanh nhân
Từ khóa tự do Kinh doanh
Từ khóa tự do Bí quyết thành công
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10101734
000 00000nam#a2200000ui#4500
0015593
0021
004F16C909D-5D85-479C-8B7D-3F42854E782C
005201712271450
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |c68.000 VNĐ
039|y20171227145121|zhoaitm
041 |avie
044 |avn
082 |a650.1|bR643
100 |aKimberly, Roberts
245 |a10 nhà chiến lược kinh doanh lỗi lạc nhất thế giới của mọi thời đại / |cRoberts Kimberly; Tri Thức Việt (dịch)
260 |aH. : |bThanh niên, |c2008
300 |a329 tr. ; |c21 cm.
520 |aGiới thiệu chân dung của mười nhà kinh doanh lỗi lạc trên thế giới như: Milton Kotler, Zig Ziglar, Joe Girard... Ca ngợi những chiến lược kinh doanh của họ, đồng thời chia sẽ những lý luận và phương pháp thích hợp của các chiến lược marketing giúp cho những người kinh doanh có thêm nhiều kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh.
653 |aDoanh nhân
653 |aKinh doanh
653 |aBí quyết thành công
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10101734
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2017/logothumbimage.jpg
890|a1|b4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10101734 Kho sách chuyên ngành 650.1 R643 Sách tham khảo 1

Không có liên kết tài liệu số nào