DDC 576.5
Tác giả CN Nguyễn, Thị Băng Sương
Nhan đề Kỹ thuật chẩn đoán bệnh di truyền / Nguyễn Thị Băng Sương
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Y học, 2013
Mô tả vật lý 189 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Cuốn sách này được biên soạn giúp cho các học viên thuộc lĩnh vực Xét nghiệm, Di truyền,...hiểu rõ về nguyên nhân của 1 số kỹ thuật sinh học phân tử và ứng dụng của chúng trên lâm sàng, ....
Từ khóa tự do Di truyền
Từ khóa tự do Kỹ thuật chẩn đoán bệnh
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(3): 10103162-4
Địa chỉ HIU 2Kho sách chuyên ngành ĐS(7): 20100089-95
000 00000nam#a2200000ui#4500
0015900
0022
004D16A3CDE-03FE-4482-8BD0-1D664EE380AA
005201801090849
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |c120.000 VNĐ
039|a20180109085114|btanht|y20180109085033|ztanht
041 |avie
044 |avm
082 |a576.5|bN499 - Su75
100 |aNguyễn, Thị Băng Sương
245 |aKỹ thuật chẩn đoán bệnh di truyền / |cNguyễn Thị Băng Sương
260 |aTp. HCM : |bY học, |c2013
300 |a189 tr. ; |c24 cm.
520 |aCuốn sách này được biên soạn giúp cho các học viên thuộc lĩnh vực Xét nghiệm, Di truyền,...hiểu rõ về nguyên nhân của 1 số kỹ thuật sinh học phân tử và ứng dụng của chúng trên lâm sàng, ....
653 |aDi truyền
653 |aKỹ thuật chẩn đoán bệnh
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(3): 10103162-4
852|aHIU 2|bKho sách chuyên ngành ĐS|j(7): 20100089-95
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/11111logothumbimagethumbimage.jpg
890|a10|b24|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20100089 Kho sách chuyên ngành ĐS 576.5 N499 - Su75 Sách tham khảo 1
2 20100090 Kho sách chuyên ngành ĐS 576.5 N499 - Su75 Sách tham khảo 2
3 20100091 Kho sách chuyên ngành ĐS 576.5 N499 - Su75 Sách tham khảo 3 Hạn trả:30-07-2021
4 20100092 Kho sách chuyên ngành ĐS 576.5 N499 - Su75 Sách tham khảo 4
5 20100093 Kho sách chuyên ngành ĐS 576.5 N499 - Su75 Sách tham khảo 5 Hạn trả:09-07-2021
6 20100094 Kho sách chuyên ngành ĐS 576.5 N499 - Su75 Sách tham khảo 6 Hạn trả:29-06-2021
7 20100095 Kho sách chuyên ngành ĐS 576.5 N499 - Su75 Sách tham khảo 7
8 10103162 Kho sách chuyên ngành 576.5 N576 - S958 Sách tham khảo 8
9 10103163 Kho sách chuyên ngành 576.5 N576 - S958 Sách tham khảo 9 Hạn trả:30-06-2021
10 10103164 Kho sách chuyên ngành 576.5 N576 - S958 Sách tham khảo 10

Không có liên kết tài liệu số nào