DDC 611.9
Tác giả CN Phạm, Đăng Diệu
Nhan đề Giải phẫu Đầu - Mặt - Cổ / Phạm Đăng Diệu
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Y học,2015
Mô tả vật lý 421 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Cuốn sác Giải phẫu Đầu - Mặt - Cổ được biên soạn với hy vọng đây sẽ là một công cụ, một phương tiện tốt giúp các đối tượng có nhu cầu học tập, hoặc ôn luyện kiến thức giải phẫu phần nào khắc phục khó khăn trong việc giảng dạy, học tập và ứng dụng thực tế kiến thức giải phẫu của vùng này. Nội dung cuốn sách gồm 14 chương, trình bày theo giải phẫu vùng và định khu. Hình thức trình bày cũng thống nhất với cuốn Giải phẫu chi trên - chi dưới, nghĩa là mỗi khía cạnh của kiến thức sẽ được minh họa bởi một hình vẽ và trang bên cạnh là những chú giải cho hình. Cuối mỗi trang giải thích, sách có dành lại một phần ghi chú để người đọc có thể bổ sung, nhận xét ở cuối mỗi trang giải thích. Cách trình bày này tương đối mới lạ, hy vọng bạn đọc đón nhận và vận dụng một cách hiệu quả nhất.
Từ khóa tự do Đầu - Mặt - Cổ
Từ khóa tự do Giải phẫu Đầu - Mặt - Cổ
Địa chỉ HIU 2Kho sách chuyên ngành ĐS(5): 20100447-51
000 00000nam#a2200000ui#4500
0016409
0022
004F39A4D5B-5B3C-43FC-8D4A-B0E15082A09E
005201801111800
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |c140.000 VNĐ
039|a20180111180206|bmuoint|c20180111175616|dmuoint|y20180111175507|zmuoint
041 |avie
044 |avm
082 |a611.9|bP491 - D568
100 |aPhạm, Đăng Diệu
245 |aGiải phẫu Đầu - Mặt - Cổ / |cPhạm Đăng Diệu
260 |aTp. HCM : |bY học,|c2015
300 |a421 tr. ; |c21 cm.
520 |aCuốn sác Giải phẫu Đầu - Mặt - Cổ được biên soạn với hy vọng đây sẽ là một công cụ, một phương tiện tốt giúp các đối tượng có nhu cầu học tập, hoặc ôn luyện kiến thức giải phẫu phần nào khắc phục khó khăn trong việc giảng dạy, học tập và ứng dụng thực tế kiến thức giải phẫu của vùng này. Nội dung cuốn sách gồm 14 chương, trình bày theo giải phẫu vùng và định khu. Hình thức trình bày cũng thống nhất với cuốn Giải phẫu chi trên - chi dưới, nghĩa là mỗi khía cạnh của kiến thức sẽ được minh họa bởi một hình vẽ và trang bên cạnh là những chú giải cho hình. Cuối mỗi trang giải thích, sách có dành lại một phần ghi chú để người đọc có thể bổ sung, nhận xét ở cuối mỗi trang giải thích. Cách trình bày này tương đối mới lạ, hy vọng bạn đọc đón nhận và vận dụng một cách hiệu quả nhất.
653 |aĐầu - Mặt - Cổ
653 |aGiải phẫu Đầu - Mặt - Cổ
852|aHIU 2|bKho sách chuyên ngành ĐS|j(5): 20100447-51
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2018/thang01/11012018m/dmcthumbimage.jpg
890|a5|b39|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20100447 Kho sách chuyên ngành ĐS 611.9 P491 - D568 Sách tham khảo 1 Hạn trả:13-12-2021
2 20100448 Kho sách chuyên ngành ĐS 611.9 P491 - D568 Sách tham khảo 2 Hạn trả:24-09-2021
3 20100449 Kho sách chuyên ngành ĐS 611.9 P491 - D568 Sách tham khảo 3 Hạn trả:31-12-2021
4 20100450 Kho sách chuyên ngành ĐS 611.9 P491 - D568 Sách tham khảo 4 Hạn trả:22-02-2022
5 20100451 Kho sách chuyên ngành ĐS 611.9 P491 - D568 Sách tham khảo 5 Hạn trả:17-12-2021

Không có liên kết tài liệu số nào