DDC 612
Tác giả CN Lê, Xuân Trường
Nhan đề Hóa sinh lâm sàn / Lê Xuân Trường
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 1 có sửa đổi và bổ sung
Thông tin xuất bản Tp. hcm : Y học, 2015
Mô tả vật lý 365 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Những hiểu biết trong quyển sách này là sự kết hợp cập nhật hóa các kiến thức trên thế giới với sự tích lũy từ thực tế ở nước ta trong nhiều năm qua, chắc chắn sẽ mang lại cho các sinh viên, học viên các bác sĩ lâm sàng và cận lâm sàng những kiến thức cơ bản về hóa sinh lâm sàng để ứng dụng trong công tác chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh.
Từ khóa tự do Hóa sinh lâm sàn
Địa chỉ HIU 2Kho sách chuyên ngành ĐS(5): 20100472-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
0016422
0022
004C9E2ABE1-0204-4D9D-9A11-04CF49D68283
005201801112026
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020 |c150.000 VNĐ
039|a20180111202816|bmuoint|y20180111202559|zmuoint
041 |avie
044 |avm
082 |a612|bL46 - T773
100 |aLê, Xuân Trường
245 |aHóa sinh lâm sàn / |cLê Xuân Trường
250 |aTái bản lần thứ 1 có sửa đổi và bổ sung
260 |aTp. hcm : |bY học, |c2015
300 |a365 tr. ; |c27 cm.
520 |aNhững hiểu biết trong quyển sách này là sự kết hợp cập nhật hóa các kiến thức trên thế giới với sự tích lũy từ thực tế ở nước ta trong nhiều năm qua, chắc chắn sẽ mang lại cho các sinh viên, học viên các bác sĩ lâm sàng và cận lâm sàng những kiến thức cơ bản về hóa sinh lâm sàng để ứng dụng trong công tác chẩn đoán, phòng và điều trị bệnh.
653 |aHóa sinh lâm sàn
852|aHIU 2|bKho sách chuyên ngành ĐS|j(5): 20100472-6
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2018/thang01/11012018m/hoasinhthumbimage.jpg
890|a5|b7
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20100472 Kho sách chuyên ngành ĐS 612 L46 - T773 Sách tham khảo 1
2 20100473 Kho sách chuyên ngành ĐS 612 L46 - T773 Sách tham khảo 2
3 20100474 Kho sách chuyên ngành ĐS 612 L46 - T773 Sách tham khảo 3
4 20100475 Kho sách chuyên ngành ĐS 612 L46 - T773 Sách tham khảo 4
5 20100476 Kho sách chuyên ngành ĐS 612 L46 - T773 Sách tham khảo 5

Không có liên kết tài liệu số nào