DDC 890
Tác giả CN 조셉 콘래드
Nhan đề 세계문학전집 7. T.7, 암흑의 핵심 / 조셉 콘래드, 이상옥
Lần xuất bản 1998년 8월 5일
Thông tin xuất bản 민음사
Mô tả vật lý 199 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Thế giới
Từ khóa tự do Toàn tập
Từ khóa tự do Văn học
Tác giả(bs) CN 이상옥
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10103376
000 00000nem#a2200000ui#4500
0016560
0025
004E90DC9E6-AE84-4E42-B5A3-E1FE9DC3AFE8
005201801121650
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c6000원
039|y20180112165205|zhoaitm
041 |aKor
044 |aKn
082 |a890
100 |a조셉 콘래드
245 |a세계문학전집 7. |nT.7, |p암흑의 핵심 / |c조셉 콘래드, 이상옥
250 |a1998년 8월 5일
260 |a민음사
300 |a199 tr. ; |ccm.
653 |aThế giới
653 |aToàn tập
653 |aVăn học
700|a이상옥
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10103376
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2017/logothumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10103376 Kho sách chuyên ngành 890 Sách ngoại văn 1

Không có liên kết tài liệu số nào