DDC 890
Tác giả CN 김만중
Nhan đề 세계문학전집 72. T.72, 구운몽 / 김만중, 송성욱
Lần xuất bản 2003년 1월 25일
Thông tin xuất bản 민음사
Mô tả vật lý 254 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Thế giới
Từ khóa tự do Toàn tập
Từ khóa tự do Văn học
Tác giả(bs) CN 송성욱
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10103381
000 00000nem#a2200000ui#4500
0016565
0025
004BE961563-B47C-40C7-8CB0-30092C7FF0FF
005201801121707
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c7000원
039|y20180112170841|zhoaitm
041 |aKor
044 |aKn
082 |a890
100 |a김만중
245 |a세계문학전집 72. |nT.72, |p구운몽 / |c김만중, 송성욱
250 |a2003년 1월 25일
260 |a민음사
300 |a254 tr. ; |ccm.
653 |aThế giới
653 |aToàn tập
653 |aVăn học
700|a송성욱
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10103381
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2017/logothumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10103381 Kho sách chuyên ngành 890 Sách ngoại văn 1

Không có liên kết tài liệu số nào