DDC 890
Tác giả CN 외젠 이오네스코
Nhan đề 세계문학전집 73. T.73, 대머리 여기수 / 외젠 이오네스코, 오세곤
Lần xuất bản 2003년 3월 15일
Thông tin xuất bản 민음사
Mô tả vật lý 197 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Thế giới
Từ khóa tự do Toàn tập
Từ khóa tự do Văn học
Tác giả(bs) CN 오세곤
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10103395
000 00000nem#a2200000ui#4500
0016566
0025
00427289908-A3D5-4C7B-A210-5142FEE958DE
005201801121921
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c7000원
039|y20180112192327|zhoaitm
041 |aKor
044 |aKn
082 |a890
100 |a외젠 이오네스코
245 |a세계문학전집 73. |nT.73, |p대머리 여기수 / |c외젠 이오네스코, 오세곤
250 |a2003년 3월 15일
260 |a민음사
300 |a197 tr. ; |ccm.
653 |aThế giới
653 |aToàn tập
653 |aVăn học
700|a오세곤
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10103395
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2017/logothumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10103395 Kho sách chuyên ngành 890 Sách ngoại văn 1

Không có liên kết tài liệu số nào