DDC 890
Tác giả CN 이솝
Nhan đề 세계문학전집 74. T.74, 이속 우화집 / 이솝, 유종호
Lần xuất bản 2003년 4월 15일
Thông tin xuất bản 민음사
Mô tả vật lý 246 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Thế giới
Từ khóa tự do Toàn tập
Từ khóa tự do Văn học
Tác giả(bs) CN 유종호
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10103396
000 00000nem#a2200000ui#4500
0016567
0025
0044166B558-703E-4FE2-973D-5D8CAD5E0CCA
005201801121925
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c7000원
039|y20180112192651|zhoaitm
041 |aKor
044 |aKn
082 |a890
100 |a이솝
245 |a세계문학전집 74. |nT.74, |p이속 우화집 / |c이솝, 유종호
250 |a2003년 4월 15일
260 |a민음사
300 |a246 tr. ; |ccm.
653 |aThế giới
653 |aToàn tập
653 |aVăn học
700|a유종호
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10103396
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2017/logothumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10103396 Kho sách chuyên ngành 890 Giáo trình 1

Không có liên kết tài liệu số nào