DDC 890
Tác giả CN 톨스토이
Nhan đề 세계문학전집 89. T.89, 부활 1 / 톨스토이, 박형규
Lần xuất bản 2003년 11월 11일
Thông tin xuất bản 민음사
Mô tả vật lý 404 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Thế giới
Từ khóa tự do Toàn tập
Từ khóa tự do Văn học
Tác giả(bs) CN 박형규
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10103400
000 00000nem#a2200000ui#4500
0016571
0025
004491E576D-EAF3-4FF2-84C0-4B9919FDEE3F
005201801121935
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c8000원
039|y20180112193710|zhoaitm
041 |aKor
044 |aKn
082 |a890
100 |a톨스토이
245 |a세계문학전집 89. |nT.89, |p부활 1 / |c톨스토이, 박형규
250 |a2003년 11월 11일
260 |a민음사
300 |a404 tr. ; |ccm.
653 |aThế giới
653 |aToàn tập
653 |aVăn học
700|a박형규
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10103400
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2017/logothumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10103400 Kho sách chuyên ngành 890 Sách ngoại văn 1

Không có liên kết tài liệu số nào