DDC 617.69
Tác giả CN Trần, Thiên lộc
Nhan đề Thực hành phục hình răng tháo lắp toàn hàm : Sách đào tạo bác sĩ răng hàm mặt ; Mã số : Đ.42.Z.16 / Trần Thiên lộc, Lê Hồ Phương Trang, Nguyễn Thị Cẩm Bình...
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2008
Mô tả vật lý 222 tr. ; 27 cm.
Tóm tắt Tập hợp các bài giảng về phục hình răng tháo lắp toàn hàm. Các yếu tố giải phẫu, phục hình, khám lâm sàng, điều trị tiền phục hình, định hướng, chọn răng, thử hàm, kĩ thuật chuyển hàm sáp thành hàm nhựa acrylic, kiểm tra và những trở ngại xảy ra khi mang phục hình toàn hàm
Từ khóa tự do Nha khoa
Từ khóa tự do Phục hình răng
Từ khóa tự do Răng hàm mặt
Môn học Phục Hình Răng 1 (OS3253)
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10104753
000 00000nam#a2200000ui#4500
0018346
00213
0049F959F62-815D-48D9-90F5-6810A14ECE8F
005202202151003
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20240606151427|bvulh|c20220215100301|dvulh|y20180124154110|zhoaitm
041 |aVie
044 |aVm
082 |a 617.69|bT772 - L811
100 |aTrần, Thiên lộc
245 |aThực hành phục hình răng tháo lắp toàn hàm : |b Sách đào tạo bác sĩ răng hàm mặt ; Mã số : Đ.42.Z.16 / |cTrần Thiên lộc, Lê Hồ Phương Trang, Nguyễn Thị Cẩm Bình...
260 |aHà Nội : |bY học, |c2008
300 |a222 tr. ; |c27 cm.
520 |aTập hợp các bài giảng về phục hình răng tháo lắp toàn hàm. Các yếu tố giải phẫu, phục hình, khám lâm sàng, điều trị tiền phục hình, định hướng, chọn răng, thử hàm, kĩ thuật chuyển hàm sáp thành hàm nhựa acrylic, kiểm tra và những trở ngại xảy ra khi mang phục hình toàn hàm
653 |aNha khoa
653 |aPhục hình răng
653|aRăng hàm mặt
690|aPhục Hình Răng 1 (OS3253)
691|aRăng hàm mặt
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10104753
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2018/thucthumbimage.jpg
890|a1|b2|c1|d45
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10104753 Kho sách chuyên ngành 617.69 T772 - L811 Răng Hàm Mặt 1