• Sách Tham Khảo
  • 368.003 H678 - C496
    Từ điển kinh tế bảo hiểm Anh - Việt /
DDC 368.003
Tác giả CN Hoàng, Văn Châu
Nhan đề Từ điển kinh tế bảo hiểm Anh - Việt / Hoàng Văn Châu, Đỗ Hữu Vinh
Nhan đề khác English-Vietnamese insurance economic dictionary of terms
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Thanh niên, 2003
Mô tả vật lý 782 tr. ; 20 cm.
Tóm tắt Được biên soạn khoảng 60.000 mục từ, cụm từ và thuật ngữ chuyên ngành kinh tế bảo hiểm như: Bảo hiểm thương mại, bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm xã hội....
Từ khóa tự do Anh - Việt
Từ khóa tự do Bảo hiềm
Từ khóa tự do Từ điển
Tác giả(bs) CN Đỗ Hữu Vinh
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(2): 10105221-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
0018819
0022
004478854BA-C6C6-41FB-B0A9-8BD555035810
005201801271114
008081223s2003 vm| vie
0091 0
020 |c69.000 VNĐ
039|y20180127111654|zdiepbnh
041 |aVie
044 |aVm
082 |a368.003|bH678 - C496
100 |aHoàng, Văn Châu
245 |aTừ điển kinh tế bảo hiểm Anh - Việt / |cHoàng Văn Châu, Đỗ Hữu Vinh
246|a English-Vietnamese insurance economic dictionary of terms
260 |aTp. HCM : |bThanh niên, |c2003
300 |a782 tr. ; |c20 cm.
520 |aĐược biên soạn khoảng 60.000 mục từ, cụm từ và thuật ngữ chuyên ngành kinh tế bảo hiểm như: Bảo hiểm thương mại, bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm xã hội....
653 |aAnh - Việt
653 |aBảo hiềm
653 |aTừ điển
700 |a Đỗ Hữu Vinh
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(2): 10105221-2
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2017/logothumbimage.jpg
890|a2|b4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10105221 Kho sách chuyên ngành 368.003 H678 - C496 Sách tham khảo 1
2 10105222 Kho sách chuyên ngành 368.003 H678 - C496 Sách tham khảo 2

Không có liên kết tài liệu số nào