DDC 371.7
Tác giả CN Duckworth, Michael
Nhan đề Essential Business Grammar and Practice : Elementary to Pre-Intermediate / Michael Duckworth
Thông tin xuất bản Oxford, United Kingdom : Oxford University Press, 2006
Mô tả vật lý 200 tr. ; cm.
Tóm tắt This new Elementary level provides clear explanations and examples of key grammar relevant to lower-level learners, with practice activities based on authentic contexts and opportunities for personalization in each unit.
Từ khóa tự do Education
Từ khóa tự do Essential Business
Địa chỉ HIU 1Kho sách ngoại văn(1): 10200554
000 00000nam#a2200000ui#4500
0019014
0022
0044D413A61-F9D3-4031-93A4-987D204C62C8
005201801301131
008081223s2006 vm| vie
0091 0
020 |a9780194576253|c207.000 VNĐ
039|a20180130113425|bhoaitm|y20180130113419|zhoaitm
041 |aeng
044 |aenk
082 |a371.7|bM6211
100 |aDuckworth, Michael
245 |aEssential Business Grammar and Practice : |bElementary to Pre-Intermediate / |cMichael Duckworth
260 |aOxford, United Kingdom : |bOxford University Press, |c2006
300 |a200 tr. ; |ccm.
520 |aThis new Elementary level provides clear explanations and examples of key grammar relevant to lower-level learners, with practice activities based on authentic contexts and opportunities for personalization in each unit.
653 |aEducation
653 |aEssential Business
852|aHIU 1|bKho sách ngoại văn|j(1): 10200554
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2018/30012018/12thumbimage.jpg
890|a1|b4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10200554 Kho sách ngoại văn 371.7 M6211 Sách ngoại văn 1

Không có liên kết tài liệu số nào