DDC 181.114
Tác giả CN Nguyên, Phong
Nhan đề Muôn kiếp nhân sinh : Many lives - many times / Nguyễn Phong
Thông tin xuất bản Tp, HCM : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2020
Mô tả vật lý 388 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt “Muôn kiếp nhân sinh” là tác phẩm do Giáo sư John Vũ - Nguyên Phong viết từ năm 2017 và hoàn tất đầu năm 2020 ghi lại những câu chuyện, trải nghiệm tiền kiếp kỳ lạ từ nhiều kiếp sống của người bạn tâm giao lâu năm, ông Thomas – một nhà kinh doanh tài chính nổi tiếng ở New York. Những câu chuyện chưa từng tiết lộ này sẽ giúp mọi người trên thế giới chiêm nghiệm, khám phá các quy luật về luật Nhân quả và Luân hồi của vũ trụ giữa lúc trái đất đang gặp nhiều tai ương, biến động, khủng hoảng từng ngày.
Từ khóa tự do Nhân sinh
Từ khóa tự do Quy luật vận hành của vũ trụ
Từ khóa tự do Triết học
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(6): 10117313-5, 10119443-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00116485
0022
0041CF52A54-3E92-4069-BE30-7AD32223BA3A
005202006011544
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786045847213|c168.000 VNĐ
039|y20200601154358|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |aeng
044 |aenk
082 |a181.114|bN576 - P574
100 |aNguyên, Phong
245 |aMuôn kiếp nhân sinh : |bMany lives - many times / |cNguyễn Phong
260 |aTp, HCM : |bTổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, |c2020
300 |a388 tr. ; |c24 cm.
520 |a“Muôn kiếp nhân sinh” là tác phẩm do Giáo sư John Vũ - Nguyên Phong viết từ năm 2017 và hoàn tất đầu năm 2020 ghi lại những câu chuyện, trải nghiệm tiền kiếp kỳ lạ từ nhiều kiếp sống của người bạn tâm giao lâu năm, ông Thomas – một nhà kinh doanh tài chính nổi tiếng ở New York. Những câu chuyện chưa từng tiết lộ này sẽ giúp mọi người trên thế giới chiêm nghiệm, khám phá các quy luật về luật Nhân quả và Luân hồi của vũ trụ giữa lúc trái đất đang gặp nhiều tai ương, biến động, khủng hoảng từng ngày.
653 |aNhân sinh
653 |aQuy luật vận hành của vũ trụ
653 |aTriết học
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(6): 10117313-5, 10119443-5
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2020/tháng 5/01062020v/1thumbimage.jpg
890|a6|b26|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10117313 Kho sách chuyên ngành 181.114 N576 - P574 Sách tham khảo 1
2 10117314 Kho sách chuyên ngành 181.114 N576 - P574 Sách tham khảo 2
3 10117315 Kho sách chuyên ngành 181.114 N576 - P574 Sách tham khảo 3
4 10119443 Kho sách chuyên ngành 181.114 N576 - P574 Sách tham khảo 4
5 10119444 Kho sách chuyên ngành 181.114 N576 - P574 Sách tham khảo 5
6 10119445 Kho sách chuyên ngành 181.114 N576 - P574 Sách tham khảo 6

Không có liên kết tài liệu số nào