DDC 612
Tác giả CN Trần, Văn Ngọc
Tác giả TT Bộ môn Sinh lý học, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
Nhan đề Sinh lý học y khoa / Trần Văn Ngọc, Nguyễn Thị Lệ
Thông tin xuất bản TP.HCM : Đại học Quốc gia TP.HCM, 2020
Mô tả vật lý 642 tr. ; 29 cm.
Từ khóa tự do Y đa khoa
Từ khóa tự do Sinh lý học
Từ khóa tự do Dược
Địa chỉ HIU 2Kho sách chuyên ngành ĐS(3): 20103090-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119279
00214
004E7B6D6F5-942C-4B35-A0B2-4940856CB5BB
005202206011537
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786047374946|c250,000 VNĐ
039|a20231117144716|bvulh|c20230619154427|dvulh|y20220316123121|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a612|bT772 - N576
100 |aTrần, Văn Ngọc
110|aBộ môn Sinh lý học, Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
245 |aSinh lý học y khoa / |cTrần Văn Ngọc, Nguyễn Thị Lệ
260 |aTP.HCM : |bĐại học Quốc gia TP.HCM, |c2020
300 |a642 tr. ; |c29 cm.
653 |aY đa khoa
653 |aSinh lý học
653 |aDược
691|aY đa khoa
691|aNursing
691|aKỹ thuật xét nghiệm y học
691|aGeneral Health
691|aPharmacology
691|aDược
691|aĐiều dưỡng
691|aY học cổ truyền
691|aVật lý trị liệu - phục hồi chức năng
852|aHIU 2|bKho sách chuyên ngành ĐS|j(3): 20103090-2
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2022/tháng 3/16/27thumbimage.jpg
890|a3|b30|c1|d51
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20103090 Kho sách chuyên ngành ĐS 612 T772 - N576 Y đa khoa 1
2 20103091 Kho sách chuyên ngành ĐS 612 T772 - N576 Y đa khoa 2 Hạn trả:06-09-2022
3 20103092 Kho sách chuyên ngành ĐS 612 T772 - N576 Y đa khoa 3