DDC 616.0756
Tác giả CN Nguyễn, Nghiêm Luật
Tác giả TT Bộ Y Tế
Nhan đề Hóa sinh : Sách đào tạo bác sĩ đa khoa / Nguyễn Nghiêm Luật
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2012
Mô tả vật lý 346 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00119946
00215
00441A5FFC5-640D-4E45-97FD-1F9804406CB3
005202210141442
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20230613180852|bvulh|c20221014144235|dvulh|y20220816143931|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a616.0756|bN576 - L926
100 |aNguyễn, Nghiêm Luật
110 |aBộ Y Tế
245 |aHóa sinh : |bSách đào tạo bác sĩ đa khoa / |cNguyễn Nghiêm Luật
260 |aHà Nội : |bY học, |c2012
300 |a346 tr. ; |ccm.
691 |aY đa khoa
691|aGeneral Health
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2022/tháng 8/16/5thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d9