DDC 335.423
Tác giả CN Bộ giáo dục và đào tạo
Nhan đề Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học : Dành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị / Bộ giáo dục và đào tạo
Thông tin xuất bản Hà Nội : Chính trị quốc gia sự thật, 2021
Mô tả vật lý 276tr. ; 21cm.
Tóm tắt Trình bày quá trình hình thành và phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; sứ mệnh lịch sử của giai cấp và ý nghĩa thời đại ngày nay; chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân; chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1917 đến năm 1991; các mô hình và trào lưu xã hội chủ nghĩa trên thế giới hiện nay...
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Chủ nghĩa xã hội
Tác giả(bs) TT Bộ giáo dục và đào tạo
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(11): 10120708, 10121259-68
000 00000nam#a2200000ui#4500
00120224
00233
0045CED31AE-4164-457C-8449-9F72B36E18C5
005202210031352
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786045765869|c61000
039|y20221003135228|zdiepbnh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a335.423|bB662 - G434
100 |aBộ giáo dục và đào tạo
245 |aGiáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học : |bDành cho bậc đại học hệ không chuyên lý luận chính trị / |cBộ giáo dục và đào tạo
260 |aHà Nội : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2021
300 |a276tr. ; |c21cm.
520 |aTrình bày quá trình hình thành và phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; sứ mệnh lịch sử của giai cấp và ý nghĩa thời đại ngày nay; chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân; chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1917 đến năm 1991; các mô hình và trào lưu xã hội chủ nghĩa trên thế giới hiện nay...
653 |aGiáo trình
653 |aChủ nghĩa xã hội
691 |aLuật
710|aBộ giáo dục và đào tạo
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(11): 10120708, 10121259-68
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2022/tháng 10/3.10d/2thumbimage.jpg
890|a11|b10|c1|d2
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10120708 Kho sách chuyên ngành 335.423 B662 - G434 Luật 1
2 10121259 Kho sách chuyên ngành 335.423 B662 - G434 Luật 2
3 10121260 Kho sách chuyên ngành 335.423 B662 - G434 Luật 3
4 10121261 Kho sách chuyên ngành 335.423 B662 - G434 Luật 4
5 10121262 Kho sách chuyên ngành 335.423 B662 - G434 Luật 5
6 10121263 Kho sách chuyên ngành 335.423 B662 - G434 Luật 6
7 10121264 Kho sách chuyên ngành 335.423 B662 - G434 Luật 7
8 10121265 Kho sách chuyên ngành 335.423 B662 - G434 Luật 8
9 10121266 Kho sách chuyên ngành 335.423 B662 - G434 Luật 9
10 10121267 Kho sách chuyên ngành 335.423 B662 - G434 Luật 10