DDC 617.690711
Tác giả CN Tống, Minh Sơn
Tác giả TT Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt
Nhan đề Phục hình răng tháo lắp : Dùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt / B.s.: Tống Minh Sơn (ch.b.), Nguyễn Văn Bài, Đàm Ngọc Trâm...
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2013
Mô tả vật lý 303 tr. ; cm.
Tóm tắt Cuốn sách “PHỤC HÌNH RĂNG THÁO LẮP” là một phần trong hai tập sách “Phục hình răng cố định“ và “Phục hình răng tháo lắp“ viết cho đối tượng sinh viên, do các giảng viên của Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt biên soạn dựa trên khung chương trình đã được Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua với mục đích chính là giúp sinh viên Răng Hàm Mặt, bác sĩ định hướng và các đối tượng học viên khác củng cố kiến thức chuyên môn và hoàn thiện kỹ năng thực hành lâm sàng. Nội dung quyển sách nhằm giới thiệu đến bạn đọc những kiến thức cơ bản, hệ thống của phẫu thuật trong miệng, các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại của ngành Răng Hàm Mặt nói chung và thực tiễn Việt Nam nói riêng. Quyển sách “PHỤC HÌNH RĂNG THÁO LẮP” gồm 3 chương trong đó có 27 bài: – Chương I: hàm giả tháo lắp từng phần nền nhựa. – Chương II: hàm khung. – Chương III: hàm giả toàn bộ.
Từ khóa tự do Răng Hàm Mặt
Môn học Phục Hình Răng 1 (OS3253)
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Văn Bài
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00121524
00213
00462EC81A7-7068-4F48-8887-31BBFC82C7FB
005202302271045
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20240606151432|bvulh|c|d|y20230227104606|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a617.690711|bT665 - S698
100 |aTống, Minh Sơn
110 |aTrường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt
245 |aPhục hình răng tháo lắp : |bDùng cho sinh viên Răng Hàm Mặt / |cB.s.: Tống Minh Sơn (ch.b.), Nguyễn Văn Bài, Đàm Ngọc Trâm...
260 |aH. : |bGiáo dục, |c2013
300 |a303 tr. ; |ccm.
520 |aCuốn sách “PHỤC HÌNH RĂNG THÁO LẮP” là một phần trong hai tập sách “Phục hình răng cố định“ và “Phục hình răng tháo lắp“ viết cho đối tượng sinh viên, do các giảng viên của Viện Đào tạo Răng Hàm Mặt biên soạn dựa trên khung chương trình đã được Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua với mục đích chính là giúp sinh viên Răng Hàm Mặt, bác sĩ định hướng và các đối tượng học viên khác củng cố kiến thức chuyên môn và hoàn thiện kỹ năng thực hành lâm sàng. Nội dung quyển sách nhằm giới thiệu đến bạn đọc những kiến thức cơ bản, hệ thống của phẫu thuật trong miệng, các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại của ngành Răng Hàm Mặt nói chung và thực tiễn Việt Nam nói riêng. Quyển sách “PHỤC HÌNH RĂNG THÁO LẮP” gồm 3 chương trong đó có 27 bài: – Chương I: hàm giả tháo lắp từng phần nền nhựa. – Chương II: hàm khung. – Chương III: hàm giả toàn bộ.
653 |aRăng Hàm Mặt
690|aPhục Hình Răng 1 (OS3253)
691 |aRăng hàm mặt
700 |aNguyễn, Văn Bài
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 2/27/10thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d40