DDC 332.024
Tác giả CN Lâm, Minh Chánh
Nhan đề Tài chính cá nhân dành cho người Việt Nam / Lâm Minh Chánh
Lần xuất bản In lần thứ năm
Thông tin xuất bản Hồ Chí Minh : Văn hóa Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 2020
Mô tả vật lý 235 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Trình bày tổng quan về tài chính cá nhân, kiếm tiền, tiết kiệm và sử dụng tiền, bảo vệ tiền, đầu tư tiền để đạt được mục tiêu tài chính
Từ khóa tự do Tài chính cá nhân
Từ khóa tự do Tài chính
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10121329
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122261
00240
004AAFFE2D0-251D-4510-A0EA-D58A0F8A2FF8
005202306051024
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786046865988|c200000
039|y20230605102455|zdiepbnh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a332.024|bL213 - C456
100 |aLâm, Minh Chánh
245 |aTài chính cá nhân dành cho người Việt Nam / |cLâm Minh Chánh
250 |aIn lần thứ năm
260 |aHồ Chí Minh : |bVăn hóa Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, |c2020
300 |a235 tr. ; |c24 cm.
520 |aTrình bày tổng quan về tài chính cá nhân, kiếm tiền, tiết kiệm và sử dụng tiền, bảo vệ tiền, đầu tư tiền để đạt được mục tiêu tài chính
653 |aTài chính cá nhân
653 |aTài chính
691 |aTài chính ngân hàng
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10121329
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 6/5.06 d/9thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10121329 Kho sách chuyên ngành 332.024 L213 - C456 Tài chính ngân hàng 1

Không có liên kết tài liệu số nào