DDC 495.18
Tác giả CN Hương Lan
Nhan đề Tự học nhanh tiếng phổ thông Trung Hoa / Hương Lan
Thông tin xuất bản Hà Nội : Hồng Đức, 2020
Mô tả vật lý 258 tr. ; 21cm.
Tóm tắt Bao gồm phần mẫu câu, từ vựng, hội thoại học tiếng Trung theo chủ đề: giới thiệu bản thân; thói quen sinh hoạt, mua sắm, đi lại...
Từ khóa tự do Sách tự học
Từ khóa tự do Tiếng Trung Quốc
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(1): 10121330
000 00000nam#a2200000ui#4500
00122262
00212
004FB961EB6-CFC5-41C9-B655-47974DBF3D73
005202306051209
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c90000
039|a20230605120924|bvulh|y20230605103227|zdiepbnh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a495.18|bH957 - L243
100 |aHương Lan
245 |aTự học nhanh tiếng phổ thông Trung Hoa / |cHương Lan
260 |aHà Nội : |bHồng Đức, |c2020
300 |a258 tr. ; |c21cm.
520 |aBao gồm phần mẫu câu, từ vựng, hội thoại học tiếng Trung theo chủ đề: giới thiệu bản thân; thói quen sinh hoạt, mua sắm, đi lại...
653 |aSách tự học
653 |aTiếng Trung Quốc
691 |aTrung Quốc học
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(1): 10121330
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 6/5.06 d/10thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Item Location Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10121330 Kho sách chuyên ngành 495.18 H957 - L243 Trung Quốc 1

Không có liên kết tài liệu số nào