DDC 394.2
Tác giả CN Ziakas, Vassilios
Nhan đề Event portfolio planning and management : a holistic approach / Vassilios Ziakas
Thông tin xuất bản London : Routledge, Taylor & Francis Group, 2014
Mô tả vật lý 230 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Management
Từ khóa tự do Special events
Từ khóa tự do Planning
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000u##4500
00122266
00276
00447590556-EF9A-4F13-B5D6-880302627F3E
005202306051309
008230605s2014 vm eng
0091 0
039|y20230605130931|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a394.2|bZ64 - V339
100 |aZiakas, Vassilios
245 |aEvent portfolio planning and management : |ba holistic approach / |cVassilios Ziakas
260 |aLondon : |bRoutledge, Taylor & Francis Group, |c2014
300 |a230 tr. ; |ccm.
653 |aManagement
653 |aSpecial events
653 |aPlanning
691 |aQuản trị sự kiện
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 6/5/4thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0