DDC 394.2068
Tác giả CN Silvers, Julia Rutherford
Nhan đề Professional Event Coordination / Julia Rutherford Silvers
Thông tin xuất bản Hoboken, New Jersey : Wiley, 2004
Mô tả vật lý 497 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Management
Từ khóa tự do Special events
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000u##4500
00122268
00276
00484F91ADE-272B-4258-A7DE-FAAF58DB3352
005202306051337
008230605s2004 vm eng
0091 0
039|a20230605133707|bvulh|y20230605133537|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a394.2068|bS587 - J941
100 |aSilvers, Julia Rutherford
245 |aProfessional Event Coordination / |cJulia Rutherford Silvers
260 |aHoboken, New Jersey : |bWiley, |c2004
300 |a497 tr. ; |ccm.
653 |aManagement
653 |aSpecial events
691 |aQuản trị sự kiện
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 6/5/6thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0