DDC 338.4791
Tác giả CN Artal-Tur, Andrés
Nhan đề Trends in Tourist Behavior : New Products and Experiences from Europe / Andrés Artal-Tur, Metin Kozak, Nazmi Kozak
Thông tin xuất bản Cham : Springer International Publishing, 2019
Mô tả vật lý 248 tr. ; cm.
Tác giả(bs) CN Katsios, Stavros
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000u##4500
00122270
00276
00404BAE3E4-35CF-4D1C-AE44-FEF3C65C3547
005202306051358
008230605s2019 vm eng
0091 0
039|y20230605135845|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a338.4791|bA784 - A576
100 |aArtal-Tur, Andrés
245 |aTrends in Tourist Behavior : |bNew Products and Experiences from Europe / |cAndrés Artal-Tur, Metin Kozak, Nazmi Kozak
260 |aCham : |bSpringer International Publishing, |c2019
300 |a248 tr. ; |ccm.
691 |aQuản trị sự kiện
691|aQuản trị khách sạn
691|aQuản trị du lịch và lữ hành
700 |aKatsios, Stavros
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2023/tháng 6/5/8thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0