DDC 615
Tác giả CN Alper, Joe
Tác giả TT The National Academies of Sciences Engineering Medicine
Nhan đề Continuous manufacturing for the modernization of pharmaceutical production : proceedings of a workshop / Joe Alper
Thông tin xuất bản USA : The National Academies Press, 2019
Mô tả vật lý 68 tr. ; cm.
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000u##4500
00125708
00223
0047244A883-CD6A-46B8-8742-8211E1B9D1D7
005202404170901
008240417s2019 vm eng
0091 0
039|y20240417090132|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a615|bA456 - J641
100 |aAlper, Joe
110 |aThe National Academies of Sciences Engineering Medicine
245 |aContinuous manufacturing for the modernization of pharmaceutical production : |bproceedings of a workshop / |cJoe Alper
260 |aUSA : |bThe National Academies Press, |c2019
300 |a68 tr. ; |ccm.
691 |aDược
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2024/tháng 4/vũ/17/2thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d0