DDC 617.172
Tác giả CN Nguyễn, Thị Kim Liên
Nhan đề Phục hồi chức năng trong chấn thương chỉnh hình : Sách chuyên khảo / PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Kim Liên và Cộng sự
Thông tin xuất bản Hà Nội : Y học, 2022
Mô tả vật lý 398 tr. ; cm.
Từ khóa tự do Chấn thương chỉnh hình
Từ khóa tự do Phục hồi chức năng
Địa chỉ Thư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
000 00000nam#a2200000ui#4500
00125713
00217
004EDA48693-B6A3-4060-A6D9-DA909E9E4A47
005202404200922
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20240420092228|ztanht
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a617.172 |bN576 - L719
100 |aNguyễn, Thị Kim Liên
245 |aPhục hồi chức năng trong chấn thương chỉnh hình : |bSách chuyên khảo / |cPGS.TS.BS. Nguyễn Thị Kim Liên và Cộng sự
260 |aHà Nội : |bY học, |c2022
300 |a398 tr. ; |ccm.
653 |aChấn thương chỉnh hình
653 |aPhục hồi chức năng
691 |aVật lý trị liệu - phục hồi chức năng
852 |aThư Viện Đại học Quốc tế Hồng Bàng
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/e-book/2024/tan/ebook/vật lý trị liệu - phục hồi chức năng/bia/03thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d1