DDC 338.4791597
Tác giả CN Phan, Huy Xu
Nhan đề Những mảng màu du lịch Việt Nam / Phan Huy Xu, Võ Văn Thành
Thông tin xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Mô tả vật lý 320 tr. ; 24 cm.
Từ khóa tự do Du lịch
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Phát triển kinh tế
Tác giả(bs) CN Võ, Văn Thành
Địa chỉ HIU 1Kho sách chuyên ngành(10): 10118100-8, 10118618
000 00000nam#a2200000ui#4500
00117159
0022
00427993289-2134-4A0A-A376-D795DF6A9B35
005202009231601
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786045897478|c135.000 VNĐ
039|y20200923160103|zvulh
040 |aĐHQT Hồng Bàng
041 |avie
044 |avm
082 |a338.4791597|bP535 - X8
100 |aPhan, Huy Xu
245 |aNhững mảng màu du lịch Việt Nam / |cPhan Huy Xu, Võ Văn Thành
260 |aThành phố Hồ Chí Minh : |bTổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, |c2019
300 |a320 tr. ; |c24 cm.
653 |aDu lịch
653 |aViệt Nam
653 |aPhát triển kinh tế
700 |aVõ, Văn Thành
852|aHIU 1|bKho sách chuyên ngành|j(10): 10118100-8, 10118618
8561|uhttp://thuvien.hiu.vn/kiposdata0/patronimages/2020/tháng 9/23092020/6thumbimage.jpg
890|a10|b2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10118618 Kho sách chuyên ngành 338.4791597 P535 - X8 Sách tham khảo 10 Hạn trả:15-12-2020
2 10118100 Kho sách chuyên ngành 338.4791597 P535 - X8 Sách tham khảo 1
3 10118101 Kho sách chuyên ngành 338.4791597 P535 - X8 Sách tham khảo 2
4 10118102 Kho sách chuyên ngành 338.4791597 P535 - X8 Sách tham khảo 3
5 10118103 Kho sách chuyên ngành 338.4791597 P535 - X8 Sách tham khảo 4
6 10118104 Kho sách chuyên ngành 338.4791597 P535 - X8 Sách tham khảo 5
7 10118105 Kho sách chuyên ngành 338.4791597 P535 - X8 Sách tham khảo 6
8 10118106 Kho sách chuyên ngành 338.4791597 P535 - X8 Sách tham khảo 7
9 10118107 Kho sách chuyên ngành 338.4791597 P535 - X8 Sách tham khảo 8
10 10118108 Kho sách chuyên ngành 338.4791597 P535 - X8 Sách tham khảo 9

Không có liên kết tài liệu số nào