Bộ sưu tập ảnh Trung tâm Thông tin - Thư viện Điện Biên Phủ

Bàn làm việc của Thủ thư

 

Quầy phục vụ bạn đọc

   

Phòng Tịnh Tâm:

Góc tịnh tâm thư giãn

Góc tịnh tâm thư giãn

Góc tịnh tâm thư giãn

Góc tịnh tâm thư giãn

Khu vực đọc sách và thư giãn

Khu vực bạn đọc tự học

Phòng học nhóm và thuyết trình

Phòng đọc sách

Kho sách chuyên ngành

Chương trình "HIU Tour" học sinh tham quan HIU

Thư viện điện tử dành cho sinh viên học tập và nghiên cứu


Thư viện điện tử dành cho sinh viên học tập và nghiên cứu
                                                         

Hệ thống kệ sách của Library HIU

Góc Sách

Hội nghị Tập huấn: “Nâng cao kỹ năng tổ chức phục vụ người đọc trong các thư viện điện tử - thư viện số tại Việt Nam” ngày 24/10/2019

 

Ngày Hội Sách