Giới thiệu danh mục sách mới Kỳ 1 năm học 2019 - 2020

 

STT

DANH MỤC NGÀNH

GHI CHÚ

1

  AN TOÀN THÔNG TIN

Xem tại đây

2

  BÁC SỸ ĐA KHOA

Xem tại đây

3

  CÔNG NGHỆ ĐIỆN ẢNH - TRUYỀN HÌNH

Xem tại đây

4

  CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG

Xem tại đây

5

   CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Xem tại đây

6

  CÔNG NGHIỆP TẠO DÁNG 3D

Xem tại đây

7

  ĐẠI CƯƠNG

Xem tại đây

8

  ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG HÓA

Xem tại đây

9

  ĐIỀU DƯỠNG

Xem tại đây

10

  DU LỊCH VÀ KHÁCH SẠN

Xem tại đây

11

  DƯỢC

Xem tại đây

12

  GIÁO DỤC MẦM NON

Xem tại đây

13

  KIẾN TRÚC

 Xem tại đây

14

  LOGISTICS

Xem tại đây

15

  LUẬT

Xem tại đây

16

  NGÔN NGỮ ANH

Xem tại đây

17

  NHẬT BẢN HỌC

Xem tại đây
18

  QUAN HỆ QUỐC TẾ

Xem tại đây

19

  QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH

Xem tại đây

20

  QUẢN TRỊ KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG VIỆT

Xem tại đây

21

  RĂNG HÀM MẶT

Xem tại đây

22

  TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG - KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

Xem tại đây

   23

  THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Xem tại đây

   24  

  THIẾT KẾ NỘI THẤT

Xem tại đây

25

  THIẾT KẾ THỜI TRANG

Xem tại đây 

   26

 TRUNG QUỐC HỌC

Xem tại đây
   27

  TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

Xem tại đây
   28

  VIỆT NAM HỌC

Xem tại đây

   29

  VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Xem tại đây

   30

  XÂY DỰNG

Xem tại đây

   31

  XÉT NGHIỆM Y HỌC

Xem tại đây

 

 ******* Thân mời bạn đọc đến Thư viện HIU để tìm đọc *** Và đón xem kỳ giới thiệu sách mới của Kỳ II nhé!!! Thân chào *******