GIỚI THIỆU DANH MỤC SÁCH THEO CHUYÊN NGÀNH HỌC

 

STT

DANH MỤC NGÀNH HỌC

DANH MỤC SÁCH

1

  AN TOÀN THÔNG TIN  

        Xem tại đây

2

  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Xem tại đây

3

  Y ĐA KHOA

Xem tại đây

4

  DƯỢC HỌC

Xem tại đây

5

  ĐIỀU DƯỠNG 

Xem tại đây

6

  KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM Y HỌC

Xem tại đây

7

  RĂNG HÀM MẶT

Xem tại đây

8

  KỸ THUẬT PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Xem tại đây

9

  GIÁO DỤC MẦM NON

Xem tại đây

10

  TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Xem tại đây

11

  QUẢN TRỊ KINH DOANH

Xem tại đây

12

  QUẢN TRỊ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH

Xem tại đây

13

  GIÁO DỤC THỂ CHẤT

Xem tại đây

14

  CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Xem tại đây

15

  KIẾN TRÚC

 Xem tại đây

16

  LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

Xem tại đây

17

  LUẬT

Xem tại đây

18

  NGÔN NGỮ ANH

Xem tại đây

19

  NHẬT BẢN HỌC

Xem tại đây

20

  QUAN HỆ QUỐC TẾ

Xem tại đây

21

  KẾ TOÁN

Xem tại đây

22

  ĐIỆN TỬ - TỰ ĐỘNG HÓA

Xem tại đây

23

  KỸ THUẬT XÂY DỰNG

Xem tại đây

24

  THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Xem tại đây

  25

  THIẾT KẾ THỜI TRANG

Xem tại đây

  26

  QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

Xem tại đây

  27

  TRUYỀN THÔNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

Xem tại đây 

  28

  VIỆT NAM HỌC

Xem tại đây

 29

  TRUNG QUỐC HỌC

Xem tại đây

 30

  MÔN ĐẠI CƯƠNG

Xem tại đây

 

 Thân mời bạn đọc đến Trung tâm Thông tin - Thư viện HIU để tìm đọc. 

Thân chào!