Giới thiệu danh mục sách mới Kỳ 1 năm học 2019 - 2020

 

STT

DANH MỤC NGÀNH

GHI CHÚ

1

  THIẾT KẾ NỘI THẤT

Xem tại đây

2

  THIẾT KẾ THỜI TRANG

Xem tại đây

3

  THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Xem tại đây

4

  CÔNG NGHIỆP TẠO DÁNG 3D

Xem tại đây

5

  CÔNG NGHỆ ĐIỆN ẢNH - TRUYỀN HÌNH

Xem tại đây

6

  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Xem tại đây

7

  GIÁO DỤC MẦM NON

Xem tại đây

8

  ĐIỆN, ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG

Xem tại đây

9

  XÂY DỰNG

Xem tại đây

10

  KIẾN TRÚC

Xem tại đây

11

  QUAN HỆ QUỐC TẾ

Xem tại đây

12

  QUẢN TRỊ KINH DOANH

Xem tại đây

13

  TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG - KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

Xem tại đây

14

  NGÔN NGỮ ANH

Xem tại đây

15

  NHẬT BẢN

Xem tại đây

16

  CÔNG NGHỆ SINH HỌC MÔI TRƯỜNG

Xem tại đây

17

  ĐIỀU DƯỠNG

Xem tại đây

18

  DƯỢC

Xem tại đây

19

  RĂNG HÀM MẶT

Xem tại đây

  20

  XÉT NGHIỆM Y HỌC

Xem tại đây

  21

  VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG

Xem tại đây

 

********** Thân mời bạn đọc đến Thư viện HIU để tìm đọc *** Và đón xem kỳ giới thiệu sách mới của Kỳ II nhé!!! Thân chào **********