TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN
I. VAI TRÒ, CHỨC NĂNG
Trung tâm Thông tin – Thư viện là đơn vị giúp việc, tham mưu cho Ban Giám hiệu về kế hoạch phát triển thư viện của Trường; quản lý, bổ sung và cung cấp sản phẩm, dịch vụ thông tin đa dạng nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin cho các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập của GVNV, sinh viên Nhà trường và độc giả; phát triển nguồn tài nguyên thông tin có giá trị, chuyên sâu, phong phú về chủng loại, đa dạng về nội dung, phù hợp với chương trình đào tạo của Nhà trường.
II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
1. Tham mưu cho Ban Giám hiệu
  1. Tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển, tổ chức và điều phối Trung tâm Thông tin - Thư viện của Trường;
  2. Phát triển nguồn tài nguyên thông tin với nhiều định dạng từ các nguồn trong nước và quốc tế;
  3. Ứng dụng công nghệ và các chuẩn nghiệp vụ tiên tiến vào hoạt động của thư viện.
2. Triển khai thực hiện
  1. Tổ chức, quản lý và phát triển các sản phẩm, ấn phẩm sách, báo, tài liệu tham khảo, chuyên khảo, dịch vụ thông tin hiện đại, chuyên sâu đến giảng viên, nhân viên, người học và độc giả trong và ngoài Trường;
  2. Tổ chức, quản lý và phát triển các dịch vụ thông tin – tư liệu trong thư viện; xây dựng quy trình và/hoặc hướng dẫn người dùng tin sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thông tin của Trung tâm;
  3. Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý tài liệu; Xây dựng cổng thông tin điện tử của thư viện, giúp độc giả tiếp cận nguồn tài nguyên và dịch vụ của thư viện mọi lúc, mọi nơi, phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu từ xa;
  4. Thực hiện các dịch vụ đọc tại chỗ, mượn về nhà, hỗ trợ cung cấp tài liệu theo yêu cầu, cung cấp các dịch vụ thông tin chuyên sâu phục vụ nghiên cứu, trích dẫn và quản lý tài liệu tham khảo, kiểm tra đạo văn cho các công trình học thuật;
  5. Thu nhận, lưu trữ những xuất bản phẩm do Tạp chí Khoa học Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng xuất bản, bao gồm: sách, giáo trình, học liệu, bài giảng và các loại hình tài liệu khác; các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, kỷ yếu hội nghị, hội thảo, v.v… do các đơn vị trong Trường chủ trì và/hoặc do GVNV, sinh viên Nhà trường thực hiện;
  6. Phát triển mối quan hệ với các tổ chức, cơ sở giáo dục trong và ngoài nước trong lĩnh vực thông tin thư viện nhằm mục đích trao đổi, hợp tác, chia sẻ nguồn tài nguyên thông tin và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ của nhân sự thuộc Trung tâm; tham gia hoạt động trong Liên hiệp thư viện các trường đại học, Hội Thư viện Việt Nam và các hiệp hội Thư viện khác trong nước và quốc tế.