Dòng Nội dung
1
Researching hospitality and tourism / Bob Brotherton
Los Angeles : SAGE, 2015
311 tr. ; 25 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
50 bars to blow your mind / Kalya Ryan
London : Loney planet, 2016
128 tr. ; cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Be my guest : English for the hotel industry - student's book / Francis O' Hara
Cambridge : Cambridge University Press, 2002
112 tr. ; 24 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:10) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Current Issues in Hospitality and Tourism : Research and Innovations / Artinah Zainal, Salleh Mohd Radzi, Rahmat Hashim, Chemah Tamby Chik, Rozita Abu
New York : CRC Press, 2012
648 tr. ; 24 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Customer service for hospitality and tourism / Louise Hudson, Simon
Woodeaton, Oxford : Goodfellow Publishers, 2017
296 tr. ; 25 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)