Dòng Nội dung
1
Bài tập luật hình sự : Câu hỏi và gợi ý trả lời / Đỗ Đức Hồng Hà; Bùi Văn Thành, Nguyễn Thị Thanh Nhàn (Tham gia biên soạn)
H. : Công an Nhân dân, 2014
418 tr. ; 21 cm.

Giới thiệu 41 bài tập với nhiều dạng câu hỏi khác nhau, khái quát toàn bộ kiến thức cơ bản của luật hình sự từ tội phạm đến hình phạt; từ phạm tội đơn lẻ đến đồng phạm; từ 4 yếu tố cấu thành tội phạm đến việc định danh tội phạm; từ độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đến vấn đề trách nhiệm hình sự...
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:9) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Bình luận những điểm mới cơ bản của bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 / Võ Thị Kim Oanh
H. Hà Nội : Hồng Đức, 2016
555 tr. ; 28 cm.

Những điểm mới của luật tó tụng hình sự năm 2015
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Bình luật khoa học Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi / Nguyễn Văn Cường (Chủ biên), Trần Anh Tuấn (Chủ biên), Đặng Thanh Hoa (Chủ biên), Tưởng Duy Lượng, Nguyễn Công Bình, Nguyễn Triều Dương, Nguyễn Thị Thu Hà, Nguyễn Thị Hạnh, Lê Thế Phúc, Phan Thị Thu Hà
Tp.HCM : Lao động - Xã hội, 2012
503 tr. ; 28 cm.
Đặng, Thanh Hoa
Với phương pháp bình luận mới, được dựa trên việc tổng kết kinh nghiệm xét xử của cá nhân, các tác giả đã kiến giải nhiều vấn đề phức tạp , giải thích khá chi tiết, dễ hiểu và sát với thực tế từng điều luật cụ thể, giúp cho bạn đọc dễ dàng tiếp cận vấn đề khi nghiên cứu Bộ luật này, cũng như nâng cao được kiến thức pháp lý về lĩnh vực tố tụng dân sự, để có thể vận dụng hiệu quả trong việc áp dụng Bộ luật nói trên.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Các nghị quyết của hội đồng thăm phán Tòa án nhân dân tối cao về hình sự - dân sự - hành chính - thương mại - lao động (Năm 2000 - 2016) : Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐTP ngày 30-06-2016 của Hội đồng Thẳm phán tòa án nhân dân tối cao, Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐTP ngày 30-06-2016 của Hội đồng Thẳm phán tòa án nhân dân tối cao / Trần Thế Vinh (Tuyển chọn và hệ thống)
Tp.HCM : Hồng Đức, 2016
382 tr. ; 28 cm.

Nhằm giúp các quý cơ quan, đơn vị, những người quan tâm có tài liệu nghiên cứu và áp dụng hệ thống các Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao ban hành và áp dụng từ năm 2000-2016 về hình sự, dân sự, hành chính, thương mại, lao động...Ban biên soạn nhà xuất bản xuất bản Hồng Đức cho xuất bản cuốn sách.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Giáo trình lí luận về định tội danh / Võ Khánh Vinh
H. : Giáo dục, 1999
158 tr. ; 24 cm.

Trình bày khái niệm định tội danh; cơ sở pháp lý của việc định tội danh; các giai đoạn; các yếu tố cấu thành tội phạm...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)