Dòng Nội dung
1
Xứ Nam Kỳ : Album tổng quát minh họa gồm 456 ảnh / Marcel Bernanose; Hoàng Hằng (dịch)
Tp.HCM : Hồng Đức, 2018
208 tr. ; 27 cm.

Hoài niệm về một vùng đất Nam Kỳ thuộc địa, vào những năm đầu thế kỉ XX.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:9) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
100 triệu năm thực phẩm : Tổ tiên chúng ta đã ăn gì và tại sao điều đó lại quan trọng với chúng ta ngày nay? / Stephen Le ; Nguyễn Thuý Hằng dịch
Hà Nội : Thế giới, 2020
339 tr. ; cm.

Giới thiệu những thực phẩm mà tổ tiên con người đã ăn từ xa xưa đến ngày nay như: côn trùng, trái cây, thịt cá, tinh bột, sữa... trong mối quan hệ với sự tiến hoá và sức khỏe của con người, từ đó rút ra những lời khuyên về lối sống và chế độ ăn để cải thiện sức khỏe cho bản thân
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:3)

3
A new history of Korea / E.W. 와그너, E.J. 슐츠
일조각
474 tr. ; cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
American history : Sách tham khảo. Lưu hành nội bộ
Tp. HCM : Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, 2006
788 tr. ; cm.

Nghiên cứu lịch sử nước Mỹ
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
An Nam truyện : Ghi chép về Việt Nam trong chính sử Trung Quốc xưa / Châu Hải Đường dịch, b.s.
Hà Nội : Hội Nhà văn, 2018
327 tr. ; cm.

Trích dẫn những thông tin về tiến trình lịch sử các nhân vật và vùng đất Việt Nam được ghi chép trong những tài liệu gốc chính sử Trung Quốc xưa như: Tống sử, nguyên sử, sử ký...
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)