Dòng Nội dung
1
Đồ án tốt nghiệp Đại học: Bảo tàng chứng tích chiến tranh Củ Chi / Trần Trung Hậu; Lê Vĩnh An (Giảng viên hướng dẫn)
Tp.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2017
37 tr. ; 29 cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Trình bày các cơ sở lý luận và đề xuất ý tưởng thiết kế bảo tàng chứng tích chiến tranh.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Đồ án tốt nghiệp đại học: Bảo tàng gốm sứ Hội An / Nguyễn Quỳnh Băng Ngân; Võ Ngọc Hùng (Giảng viên hướng dẫn)
Tp.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2017
70 tr. ; 29 cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Cơ sở khoa học, nội dung thiết kế.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:1)

3
Đồ án Tốt nghiệp Đại học: Bảo tàng khu chứng tích chiến tranh Sơn Mỹ / Bùi Minh Vấn; Bùi Minh Huy Tước (Giảng viên hướng dẫn)
Tp.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2017
52 tr. ; 29 cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Trình bày những ý tưởng, xu hướng phát triển, thiết kế của bảo tàng...
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Đồ án tốt nghiệp đại học: Bảo tàng Mỹ thuật đương đại Tp.Hồ Chí Minh / Nguyễn Mạnh Duy; Đặng Minh Khải (Giảng viên hướng dẫn)
Tp.HCM : Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2017
62 tr. : Kèm theo bản vẽ ; 29 cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Trình bày các nội dung thiết kế, nhiệm vụ và giải pháp thiết kế cho bảo tàng mỹ thuật đương đại...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Đồ án tốt nghiệp đại học: Bảo tàng nghệ thuật Chăm tỉnh Ninh Thuận / Nguyễn Ngọc Nguyên Trinh; Đặng Văn Phú (Giảng viên hướng dẫn)
Đại học Quốc tế Hồng Bàng, 2015
81 tr. ; 29 cm.
Đại học Quốc tế Hồng Bàng
Trình bày các lối kiến trúc của nền văn hóa Chăm, di sản nghệ thuật Chăm....
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)