Dòng Nội dung
1
Bản tính con người / Lưu Dung; Ngân Nguyễn dịch
Hà Nội : Hồng Đức, 2019
182 tr. ; 24 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Hạnh phúc hơn : Happier / Tal Ben-Shahar; Dương Ngọc Dũng (dịch)
Tp. HCM : Tổng hợp Tp.HCM, 2009
206 tr. ; 21 cm.

Trình bày định nghĩa hạnh phúc và những nhân tố chủ yếu mang lại một cuộc sống hạnh phúc. Hạnh phúc ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục, môi trường làm việc và trong các mối quan hệ. Đồng thời đề cập đến những tư tưởng về bản chất của hạnh phúc và tầm quan trọng của hạnh phúc trong cuộc sống.
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Hạt giống tâm hồn : Góc nhìn diệu kỳ của cuộc sống / Ngọc Như, An Bình, Hoài Nguyên (dịch)
H. : Tổng hợp TP.HCM, 2019
151 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Nơi đó có tình yêu / Nhiều tác giả
H. : Tổng hợp TP.HCM, 2014
159 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Power vs force : trường năng lượng và những yếu tố ẩn quyết định hành vi của con người / David R. Hawkins ; Phạm Nguyên Trường dịch
H. : Thế giới, 2021
421 tr. ; cm.

Chứng minh mối liên hệ mật thiết giữa bệnh tật của con người và những suy giảm năng lượng trong cơ thể, đến từ những tư tưởng tiêu cực; chỉ ra bí quyết khoẻ mạnh là có chính niệm, suy nghĩ lạc quan. Trình bày những bước đột phá lớn cho tinh thần con người, phác ra những chiều kích ý thức mà trước đây chỉ những người có khả năng thần bí mới biết tới
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)