Dòng Nội dung
1
Giáo trình quản trị chuỗi cung ứng / Huỳnh Thị Thúy Giang (Chủ biên); Chung Từ Bảo Như
Tp. HCM : Đại học Quốc gia TP. HCM, 2017
353 tr. ; 24 cm.

Việc tìm hiểu về chuỗi cung ứng, không chỉ trang bị kiến thức để trở thành nhân viên hoạt động quản trị chuỗi cung ứng tại doanh nghiệp mà còn có thể đóng góp tri thức của mình để phát triển kinh tế ngành, gia tăng giá trị các chuỗi cung ứng vẫn còn yếu kém tại Việt Nam nhằm đẩy mạnh thương hiệu quốc gia. Từ đó cho thấy sự cần thiết trong việc nghiên cứu và biên soạn Giáo trình quản trị chuỗi cung ứng trong thời điểm này. Giáo trình được biên soạn dựa trên sự tham khảo nghiêm túc và có hệ thống kiến thức từ các tài liệu liên quan. Sau đó, tổng hợp những kiến thức, nội dung cần thiết để đưa vào giảng dạy và đào tạo cho sinh viên.
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:11) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Kỷ nguyên mới của quản trị
Tp. HCM : Hồng đức, 2016
842 tr. ; 24 cm.

Cuốn sách truyền tải kiến thức trải rộng đa dạng, đan xen những thông tin thực tiễn, tạo cho người đọc khả năng hình hài trong tư duy quản trị ở mọi cấp độ
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Lập kế hoạch và khởi sự kinh doanh : Lý thuyết và ứng dụng của các công ty Việt Nam / Lưu Đan Thọ
Tp. HCM : Tài chính, 2016
300 tr. ; 20 cm.

"Cuốn sách Lập kế hoạch và khởi sự kinh doanh" này sẽ giúp bạn một cách đắc lực từ việc khởi sự kinh doanh đến toàn bộ quá trình quản trị công ty của mình.
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Marketing dịch vụ hiện đại : Lý thuyết và tình huống ứng dụng của các công ty Việt Nam / Lưu Đan Thọ (Chủ biên); Tôn Thất Hoàng Hải, Cao Minh Nhựt
Tp. HCM : Tài chính, 2016
544 tr. ; 20 cm.
Lưu, Đan Thọ
Nội dung của quyển sách gồm 8 chương, bắt đầu từ những vấn đề chung nhất của nghệ thuật và 7P của marketing dịch vụ cho đến cách thức thực hành ứng dụng từ các công ty Việt Nam trong thực tế. Mỗi chương được trình bày theo kết cấu giống nhau gồm các phần chính như : mục tiêu, nội dung, tóm lược, câu hỏi ôn tập và tình huống thực hành.
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Quản trị truyền thông Marketing tích hợp : Lý thuyết và tình huống ứng dụng của các công ty Việt Nam / Lưu Đan Thọ (Chủ biên); Tôn Thất Hoàng Hải, Cao Minh Nhựt
Tp. HCM : Tài chính, 2016
492 tr. ; 20 cm.
Lưu, Đan Thọ
Cuốn sách Quản trị truyền thông marketing tích hợp này sẽ giúp bạn một cách đắc lực từ việc marketing đến toàn bộ quá trình kinh doanh của công ty mình
Đầu mục:6 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)